Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

ferranmartín Humor

Vinyetes humorístiques d'actualitat

  • 5
    Subscribers
  • 10.0
    monthly
  • 50.88
    total

Banalització

La banalització diària del nazisme és una realitat palpable
Banalitzar el nazisme mitjançant l'insult o la voluntat d'ofendre a l'adversari polític és un fet corrent.
We are in Beta mode. It's possible you might find an error. Please tell us about it at info@aixeta.cat